V roce 2022 vešla v platnost nová vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o povinných periodických kontrolách topných soustav, která se týká i soustav s dálkovým vytápěním
Tyto periodické kontroly (co 5 let) musí prostřednictvím autorizované osoby zajistit každý vlastník objektu (i bytového domu), přičemž náklady za provedení této kontroly se pohybují v rozmezí přibližně od 14.000 korun do 35.000 Kč.
Navíc při nesplnění této zákonné povinnosti, hrozí vlastníkovi objektu pokuta ze strany Státní energetické inspekce a to do výše až 200.000 korun.

Tato zákonná povinnost se nevztahuje na budovy, pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídicí systém. Ten je podle zákona tvořen výrobky, softwarem a inženýrskými službami, které podporují energeticky účinný, hospodárný a bezpečný provoz technických systémů budovy pomocí automatického ovládání a umožňují ruční zásah pro nastavení některých vstupních parametrů.
Ovšem ne každý řídící systém splňuje podmínky definované v §9 vyhlášky 38/2022 Sb.

Náš regulační systém EKOREG – BXC splňuje veškeré požadavky §9 výše uvedené vyhlášky
a proto, pokud je objekt tímto systémem vybaven, vlastník objektu pak nemá povinnost provádět periodické kontroly topných soustav.
Požadavky dle §9 vyhl. 38/2022 Sb. Standardní regulace EKOREG - BXC
Regulace spotřeby tepelné energie
Optimální regulace spotřeby tepelné energie
Ukládání všech provozních dat na na cloudovém úložišti
Archivace provozních dat min. po dobu 24 měsíců
Možnost následné číselné i grafické analýzy
Srovnání energetické náročnosti objektu k její reálné spotřebě
Poskytování dat jak uživateli, tak i na dispečink dodavatele
Možnost propojení s dalšími technickými systémy v objektu
Další informace jsou k dispozici na našem webu www.wilkop.eu
Aktuální novinky a informace o našich instalacích máte k dispozici na Facebooku nebo Instagramu