EKOREG - BXC
Příklady vyhodnocení účinnosti systému v praxi


Uvedením systému EKOREG - BXC do trvalého provozu a jeho předáním objednateli naše péče o zákazníka nekončí

Minimálně po dobu jedné topné sezóny od uvedení systému do trvalého provozu sledujeme spotřebu tepla v objektu a následně provádíme vyhodnocení efektu úspor tepla, jednak denostupňovou metodou nebo porovnáním se spotřebou tepla stejného domu v dané lokalitě, připojeného na stejnou větev CZT jako sledovaný objekt.
Navíc u každého systému EKOREG - BXC provádíme i každoroční servisní prohlídky a to vždy na začátku topné sezóny.

V následujícím uvádíme příklady vyhodnocení úspory tepla v bytových domech v Praze a Ostravě.
Praha
Ostrava